هواصنعت گلستان

هواصنعت گلستان

درایر تبریدی

هوای فشرده دارای حجم زیادی بخار اب هستش که این بخار و رطوبت اضافی سبب خوردگی در سیستم لوله کشی وخسارت و زیان روی تجهیزات جانبی و همچنین کاهش روند تولید یا بهتر بگوییم افزایش هزینه و زمان تولید میشود .یک درایر تبریدی با کیفیت میتونه بخار اب و رطوبت مضر در سیستم هوای فشرده شما رو کاهش دهد و تمامی ذرات موجود در هوای فشرده و بخار اب و ذرات هیدرو کربن را از طریق یک شیر تایمر دار دفع کند . شرکت هوا صنعت با استفاده از بالاترین تکنولوژی و مهندسی سیستم های برودتی درایر های تولیدی خود را جهت حفظ سیستم های هوای فشرده پیشنهاد میدهد.که بر اساس استاندارد ISO8573 میباشد.

0 ریال