هواصنعت گلستان

هواصنعت گلستان

کمپرسور های شرکت هوا صنعت گلستان دارای گارانتی معتبر 12 ماهه میباشد و همچنین تمامی دستگاه های این شرکت به مدت 20 سال دارای خدمات پشتیبانی میباشد .لازم به ذکر میباشد که دستگاه ها در صورت استفاده صحیح و همچنین استفاده از روغن مخصوص کمپرسور و فیلتر های مناسب مشمول گارانتی میگردند.