هواصنعت گلستان

هواصنعت گلستان

دفتر مرکزی:گرگان-شهرک صنعتی آق قلا -ساختمان فناوری و کسب و کار -طبقه دوم -واحد 214

کارخانه :شهرک صنعتی آق قلا -فاز 1 

تلفن های تماس :34533819-017

همراه :09112775092-09306791237